maanantai 13. maaliskuuta 2017

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT 

Valitsin kyseisen aiheen, koska se on minulle tärkeä ja lähellä sydäntä. Minusta on suorastaan järjetöntä, että vielä vuonna 2017 on näinkin paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Tämä on kaikilla tasoilla hyvin väärin, eikä kenenkään pitäisi saada osakseen tällaista kohtelua.  
"Miljoonia ihmisiä ympäri maailman syrjitään, vangitaan, pahoinpidellään ja jopa tapetaan seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi." (Amnesty) 
Minusta kaikilla on oikeus toteuttaa itseään niin kuin itse tuntevat oikealta, eikä kenelläkään muulla pitäisi olla negatiivista sanottavaa siitä. Miksi kenenkään pitäisi elää elämää, jossa eivät oikeasti voi koskaan olla aito oma itsensä? 

Mitä nämä mainitsemani termit siis pähkinänkuoressa tarkoittavat?  
Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ne, jotka ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja. Tällä tarkoitetaan mm. homoseksuaaleja, lesboja, biseksuaaleja, aseksuaaleja yms. Esimerkiksi biseksuaali tuntee vetoa molempiin sukupuoliin ja homoseksuaali tai lesbo samaan sukupuoleen. Aseksuaali tuntee vain vähän tai ei ollenkaan seksuaalista vetovoimaa toisia kohtaan. Panseksuaali tuntee vetoa ihmiseen tämän sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta riippumatta. (Wikipedia 15.2.2017Wikipedia 15.2.2017Wikipedia 4.3.2017) 
Sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat ihmisiä, joiden ulkoinen tai henkinen olemus poikkeaa naisen ja miehen sukupuolesta. Sukupuolivähemmistöjä ovat mm. Transsukupuolisetintersukupuoliset ja transvestiitit. Transsukupuolinen tuntee itsensä eri sukupuoleksi kuin hänen ulkoiset merkkinsä osoittavat. Hän saattaa käydä sukupuolileikkauksessa, kun taas transvestiitit pyrkivät eläytymään vastakkaisen sukupuolen rooliin, mutta eivät kuitenkaan tunne tarvetta muuttaa ulkoisia sukupuolituntomerkkejään.  Intersukupuolinen ei taas koe olevansa täysin kumpikaan sukupuoli. (Wikipedia 15.2.2017) 

Miten tämä syrjintä näkyy maailmassa? 
Joka kolmannessa maassa homoseksuaalisuus on rikos. Näitä maita ovat mm. Arabiemiirikunnat, Intia, Jemen, Qatar ja lukemattomia muita. Osassa Afrikan maissa homoseksuaalisuus voi johtaa elinkautiseen vankeuteen tai jopa kuolemaan. Joitain ihmisiä on vangittu jopa kolmeksi vuodeksi ilman oikeudenkäyntiä tai syytettä vain sillä perusteella, että he olivat vaikuttaneet ulkoapäin homoseksuaaleilta. Moskovassa Pride –tapahtuma kiellettiin vuonna 2012 sadaksi vuodeksi. Miten tämä kaikki voi millään tavalla olla oikeudenmukaista?  (Wikipedia 28.2.2017) (Peik Johansson, Kansan Uutiset, 2014) (Katriina Töyrylä, Yle Uutiset, 2013) 

Tällaisessa maassa asuminen homoseksuaalina on varmasti hirveää. Ilman pelkoa vankeudesta tai jopa kuolemasta, ei kukaan homoseksuaali voi toteuttaa omaa itseään. Suurin osa siis joutuu piilottamaan homoutensa koko elämänsä ajaksi. Tällä tavalla eläminen ei ole tietenkään hyväksi kenenkään mielenterveydelle. Useat varmasti masentuvat ja saattavat jopa eristäytyä muusta maailmasta ja ihmisistä. Jatkuva pelko ja piilottelu on jotain, mitä kenenkään ei pitäisi kokea.  
Suomessa homoseksuaalisuus kiellettiin ensin vuonna 1894 ja se oli voimassa vuoteen 1971 asti, eli 77 vuotta. Vuoteen 1981 asti homoseksuaalisuus luokiteltiin sairaudeksi. Translaki taas astui voimaan vuonna 2003, jolloin juridisen sukupuolen vahvistaminen oli ensimmäisen kerran mahdollista. (Seta 7.3.2017) 
Juridisen sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että henkilötodistuksen sukupuolimerkintä muutetaan oman sukupuoli-identiteetin mukaiseksi. Suomessa tämän tekeminen edellyttää sitä, että henkilö on lisääntymiskyvytön, hänellä on lääketieteellinen selvitys siitä, että kuuluu vastakkaiseen sukupuoleen, on täysi-ikäinen ja elää tässä sukupuoliroolissa. Minusta tämä prosessi on kaukana helposta ja vaivattomasta eikä kunnioita ihmisen yksityisyyttä, toisin kuin Suomen hyväksymissä kansainvälisissä ihmisoikeussuosituksissa sanotaan. Suomessa tämän kaiken joutuu käydä läpi noin 200 ihmistä vuodessa. (Amnesty 15.2.2017) 

Homoseksuaalisuus ja uskonnot 
Joillain ihmisillä voi olla vaikeaa suvaita homoseksuaaleja uskontonsa vuoksi. Juutalaisuudessa homoseksuaalisuus alun perin tuomitaan, mutta nykyään kannat vaihtelevat. Buddhalaisuudessa länsimaissa se enimmäkseen hyväksytään, mutta Aasiassa sitä saatetaan paheksua.  Islamissa Koraani tuomitsee homoseksuaalisuuden, kristinuskossa Raamattu toteaa sen synniksi. Raamatussa sanotaan mm. Näin:                                                                  (Wikipedia 9.2.2017)  
"Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. " (3.Moos. 18:22) 
"Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa." (3. Moos. 20:13)  (Wikipedia 7.3.2017) 
Jos nyt ajatellaan kristinuskon kannalta, Raamatussahan sanotaan myös, ettei ihmisiä kannata tuomita syntiensä takia.  Ymmärrän kuitenkin, että joillain saattaa olla vaikeuksia näiden kahden asian sovittamisessa yhteen, etenkin, jos on hyvin uskovainen.  
Raamattua voi kuitenkin tulkita eri tavoilla, jonka takia monet kristityt hyväksyvät homoseksuaalisuuden. Esimerkiksi pelastushistoriallisen tai eksistentiaalisen tulkinnan mukaan Raamatussa voi olla virheitä ja vertauskuvia, jotka heijastavat Raamatun ajan maailmankuvaa ja ihmisten omia tarinoita. 
Tilanne voi olla haastava myös silloin, jos on itse seksuaalivähemmistön edustaja, mutta myös uskovainen. Tällaisessa tilanteessa elävä ihminen saattaa kyseenalaistaa uskontonsa tai kieltää homoseksuaalisuutensa kokonaan. Jokaisen pitäisi kuitenkin jossain vaiheessa päästä tasapainoon ja yhteisymmärrykseen itsensä kanssa. Tähän kohtaan haluaisin linkata aiheeseen liittyvän biisin: Troye Sivan - Heaven 

Kaikilla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilla pitäisi olla samat perusoikeudet kuin kenellä tahansa muullakin ihmisellä. Miksi heitä kohdeltaisiin jotenkin vähäisempinä tai arvottomampina kuin muita? Samat ihmisoikeudet pitäisi olla jokaisella maailman ihmisellä, kuului sitten johonkin vähemmistöön tai ei.  
Nykypäivänä ihmiset uskaltavat ilmaista itseään enemmän joka päivä. Suvaitsevaisuus lisääntyy ja moni uskaltaa esimerkiksi kertoa vanhemmilleen ja ystävilleen vaikkapa seksuaalisesta suuntautumisestaan ilman liian suurta pelkoa. Aiemmin vanhemmat olisivat saattaneet pitää uutisia kauheina, mutta nykyään tällaisia perheitä on yhä vähemmän. 
Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017, eli juuri äskettäin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että samaa sukupuolta olevat parit saavat mennä naimisiin. He voivat nyt myös tulla adoptiovanhemmiksi yhdessä, eikä yksitellen. Kirkot  saavat kuitenkin itse päättää, haluavatko vihkiä homo- tai lesbopareja. Jos kirkko on päättänyt olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja, saavat nämä siviilivihkimyksen. Yksittäisillä papilla ei kuitenkaan ole lain mukaan oikeutta kieltäyt vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, sillä tällöin he laiminlöisivät virkavelvollisuuttansa. (Topias Haikala, Kirkko ja Kaupunki 2016Avioliittolaki 7.3.2017) 
Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee varmasti avartamaan monien ihmisten katseita ja tekemään Suomesta suvaitsevamman, tasa-arvoisemman ja yhtenäisemmän maan. 
Minusta maailman monipuolisuus on kaunista ja hienoa. Jos maailmassa kaikki eläisivät muiden ihmisten ennakkoluulojen ja vaatimusten mukaan, ei kukaan olisi oikeasti onnellinen. Toivon, että jonain päivänä kaikki pystyisivät hyväksymään toistensa eroavaisuuksista riippumatta. Ja uskon, että niin myös tapahtuu.