sunnuntai 19. maaliskuuta 2017

  Nettikiusaaminen 

Nettikiusaaminen on netissä tapahtuvaa kiusaamista. Kiusaaminen tapahtuu tavallisesti niin, että kiusaaja lähettää ikäviä viestejä tai kommentteja. Nettikiusaaja saattaa myös levittää juoruja ja pilkkapuheita. Joskus kiusatulta huijataan salasanoja tai hänet suljetaan pois ryhmäkeskustelusta netissä. Nettikiusaamista tapahtuu paljon sosiaalisessa mediassa ja peleissä. Nettikiusaaminen eroaa perinteisestä kiusaamisesta siten, että kiusattu ei välttämättä tiedä, kuka häntä kiusaa, vaikka useimmissa tapauksissa kiusaaja tuntee kiusatun. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying 16.3.2017) (https://corporate.dna.fi/nettikiusaaminen 30.3.2017) 

Moraalilla tarkoitetaan kykyä, millä voi pohtia mikä on oikein tai väärin. Mielestäni nettikiusaajat voivat olla "rohkeampia" kuin oikean elämän kiusaajat. He saattavat esimerkiksi kirjoittaa asioita, joita he eivät uskaltaisi todellakaan sanoa oikeassa elämässä. Voi olla, että monet nettikiusaajat eivät ikinä edes uskaltaisi kiusata ketään millään tavalla oikeassa elämässä. Tuntuu siltä, että heidän nettimoraalinsa on erilainen kuin heidän "tavallinen" moraalinsa. Minusta tuntuu, että tämä moraalien ero johtuu netin antamasta mahdollisuudesta kiusata anonyymisti. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Moraali 18.3.2017) 

Saattaa olla, että anonyyminä eli nimettömänä kiusaaminen on helpompaa, koska kukaan ei voi tietää varmasti, kuka kiusaaja on. Kiinni jäämisen riski on pienempi ja tämä saattaa rohkaista kiusaajaa kiusaamaan. Hänen ei siis tarvitse ottaa vastuuta teoistaan eikä noudattaa oikean elämän normeja eli sääntöjä. Anonyymin nettikiusaajan omatunto ei tunnu kolkuttavan kovin herkästi. Kiusaaja ei yleensä myöskään ymmärrä miltä toisesta tuntuu eli hän ei ole empaattinen. 

Luulen, että monilla nettikiusaajilla on huono itsetunto eli he tuntevat itsensä epävarmoiksi ja muita huonommiksi. Kiusaamisella he yrittävät purkaa huonoa oloansa, peittää epävarmuuttaan ja saada huomiota ja hyväksyntää. Nettikiusaaja saa helposti paljon yleisöä teoilleen ja innostuu kiusaamaan vielä enemmän. 

Nettikiusaamisesta voi seurata uhrille huono itsetunto, ja huono itsetunto saattaa johtaa masennukseen ja jopa pahimmassa tapauksessa itsetuhoisiin ajatuksiin. Jos nettikiusaaminen menee liian vakavaksi, voidaan ottaa yhteyttä poliisiin. Mutta välillä nettikiusaamiseen ei edes kannata reagoida, koska joskus